Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) stanovujú podmienky používania kupujúcimi v https://catalase.sk internetovom obchode (ďalej len „internetový obchod“).

1. Informácie o predajcovi

Vývojár a prevádzkovateľ tohto internetového obchodu (ďalej len internetový obchod) a predajca produktov predávaných v internetovom obchode: Názov spoločnosti: Koltai Viktor EV. Sídlo: 1077, Budapest, Izabella utca 3 / A Poštová adresa: 1077, Budapest, Izabella utca 3 / A Registrujúca obec: Budapest Municipality Daňové číslo: 68328636-2-41 1.2. Podrobnosti o zákazníckych službách Telefón:  (Štandardná sadzba) E-mail Kontakt: order.catalase [at] gmail.com 1.3. Používatelia si môžu prezrieť ukážky základných funkcií produktu na demonštračných stránkach produktu. https://catalase.sk 1.4. Predajca je oprávnený tieto Zmluvné podmienky jednostranne modifikovať a vopred informovať Kupujúcich prostredníctvom rozhrania Internetového obchodu. Upravené ustanovenia nadobudnú účinnosť pri prvom použití internetového obchodu po nadobudnutí účinnosti a vzťahujú sa na objednávky zadané po zmene. 1.5. Každý kupujúci, ktorý nesúhlasí so zmenou pravidiel, musí nákup opustiť. Zmeny nebudú mať vplyv na existujúce zmluvy (potvrdené objednávky). 1.6. Predávajúci má tiež nárok na sortiment predaných výrobkov, kúpnu cenu, termíny atď. nezmení. Zmena je účinná od dátumu jej vydania v rozhraní Internetového obchodu. 1.7. Osoby mladšie ako 18 rokov si môžu z Internetového obchodu objednať iba s rodičovským vedením a povolením.

2. Základné ustanovenia

2.1. Ak užívateľ zadá objednávku na stránkach internetového obchodu a poskytovateľ služieb potvrdí objednávku e-mailom, medzi kupujúcim (používateľom) a poskytovateľom služby sa uzavrie kúpna zmluva. (Ak zákazník nedostane potvrdzovací e-mail do 48 hodín, kupujúci nie je viazaný ponukou, nie je povinný kupovať objednaný produkt ani využívať službu.) 2.2. Súhlasíte s tým, že každá takto uzavretá zmluva sa považuje za písomnú a riadi sa maďarským právom. Na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP. 2.3. Zmluva sa uzatvára v maďarskom jazyku a internetový obchod ju automaticky ukladá elektronicky. Je prístupný používateľovi po prihlásení do používateľského rozhrania Internetového obchodu. Môžete čítať, ukladať alebo tlačiť jeho obsah. 2.4. Ak chcete pri registrácii a kúpe (v oboch prípadoch) využívať služby Webshopu, musí užívateľ akceptovať podmienky týchto VOP, ktoré môžete urobiť zaškrtnutím políčka na formulári. Ak budú akceptované podmienky VOP, zmluva medzi týmito VOP sa uzatvorí medzi Poskytovateľom služby a používateľom Webového obchodu. Ak užívateľ neakceptuje zmluvné podmienky VOP, nesmie využívať služby internetového obchodu. Nemôžete sa zaregistrovať ani zadať objednávku. 2.5 Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, sú uvedené na Webovej stránke. Jazyk zmluvy je maďarčina.

3. Registrácia

3.1. Všetky časti obsahu internetového obchodu sú k dispozícii každému bez registrácie a pre nákup sa nevyžaduje platná registrácia, ako aj nákupy hostí. Ak sa však chce kupujúci zaregistrovať v rozhraní internetového obchodu, musí poskytnúť internetovému obchodu tieto informácie: meno, e-mailovú adresu, heslo, adresu (dodacia, fakturačná adresa), telefónne číslo. 3.2. Kupujúci je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek zrušiť. Môžete to urobiť aj odoslaním e-mailu na zákaznícku podporu alebo odstránením účtu používateľského rozhrania. Po odstránení už nie je možné údaje obnovovať. 3.3. Zákazník je výlučne zodpovedný za zachovanie dôvernosti údajov o prístupe používateľa (najmä hesla). Ak sa kupujúci dozvie, že neautorizovaná tretia osoba získala heslo poskytnuté pri registrácii, bezodkladne zmení svoje heslo a ak je tretia strana podozrivá zo zneužitia hesla, musí o tom zároveň informovať predávajúceho. 3.4. Kupujúci sa zaväzuje podľa potreby aktualizovať osobné údaje poskytnuté pri registrácii tak, aby boli správne, úplné a presné.

4. Proces nakupovania

Akonáhle je produkt v nákupnom košíku, je možné začať a dokončiť nákup z nákupného košíka. Tu si môžete zvoliť druh dopravy (nie pre dopravu zadarmo). V prípade prepravného režimu alebo balíka GLS Package Point sa môže výpočet spustiť po výbere automatu na určenie presnej celkovej sumy. V košíku môžete tiež zvýšiť množstvo objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať k pokladni“ môžete objednávku dokončiť vyplnením podrobností v okne pokladne. Je dôležité si uvedomiť, že existuje samozrejme možnosť nakupovať ako hosť, ale existuje aj možnosť, aby sa zákazníci vrátili, aby sa zaregistrovali. V takom prípade môžete vytvoriť používateľský účet iba zadaním začiarkavacieho políčka „Vytvoriť účet“ pri zadávaní údajov. Stránka s pokladňou má samozrejme tiež možnosť zmeniť spôsob doručenia, rovnako ako stránka košíka. Posledným krokom pred nákupom je výber spôsobu platby na stránke pokladnice. Viac informácií o možnostiach platby nájdete v kategórii Informácie o platbe na našej stránke Pomocník

5. Cena a vlastnosti výrobkov

Ceny produktov Ceny zverejňované v Internetovom obchode sú brutto ceny bez DPH, ktoré zahŕňajú cenu produktov. Ďalšie náklady na doručenie do domu a dobierku budú uvedené na stránke nákupného vozíka a pokladne v závislosti od spôsobu dopravy kupujúceho a spôsobu platby.

6. Doprava

6.1. Spôsoby a informácie o zásielke – GLS Package Point Produkt Catalase môžete tiež získať pomocou GLS Package Points. Proces vyzdvihnutia: Po vykonaní nákupu vyberte balík pokladnice GLS najbližšie k miestu, kde sa nachádzate. Spoločnosť GLS vás po odoslaní upozorní prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní od prijatia oznámenia predložením platného preukazu totožnosti. Na dobierku je k dispozícii na všetkých predajných miestach a môžete platiť kreditnou kartou v mnohých obchodoch uvedených v zozname bodov balíka GLS. V GLS Package Point Finder nájdete kontaktné údaje, otváraciu dobu a presnú adresu obchodu. https://gls-group.eu/EN/en-US/package-search 6.2. Doprava zadarmo: Pri objednávaní tohto produktu neúčtujeme poplatky za prepravu. Doručenie je kuriérskou službou GLS. Zásielky sa dodávajú v pracovných dňoch. Ako dodacia adresa sa odporúča uviesť adresu, na ktorej môže byť kuriér v túto dennú dobu nepretržite prijímaný, a môže zabezpečiť, aby bola dodržaná protihodnota zásielky a prepravné a poplatky za vyzdvihnutie. Výrobky, ktoré chcete, si objednajte iba vtedy, ak ste schopní kuriérovi zaplatiť pri prijatí balíka. V prípade vrátenia nepotvrdených zásielok budú poplatky za prepravu a vrátenie účtované zákazníkovi a opätovné odoslanie budeme môcť znova odoslať, iba ak je cena balíka zaplatená vopred. 6.3. Dodacia lehota: Dodanie produktov Catalase objednaných prostredníctvom internetového obchodu začne do 5 pracovných dní od objednávky.

7. Spôsoby pladby

V internetovom obchode Catalse (https://catalase.sk) sú dostupné tieto spôsoby platby: PayPal, dobierka a platba kreditnou kartou. 7.1 Na dobierku: Náš internetový obchod samozrejme ponúka aj možnosť tradičného dobierky. Pri dodaní sa celková suma účtovaná za prepravný poplatok zaplatí v hotovosti kuriérovi v čase doručenia. V prípade potreby môžete platiť aj kreditnou kartou v čase objednania v GLS Parcel Point pri jej objednávaní. Ďalšie informácie o položke balíka GLS sú uvedené v časti 5.1. možno nájsť vyššie. 7.2 PayPal: S PayPal môžete platiť pripísaním na účet PayPal alebo pomocou zabezpečenej platby kreditnou kartou PayPal. PayPal sa otvorí ako samostatné platobné rozhranie po kliknutí na tlačidlo platby v pokladnici po prijatí Všeobecných podmienok. V takom prípade bude objednaný produkt zaplatený na zabezpečenom povrchu poskytovateľa služieb. Zmluvu o používaní služieb PayPal nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/useragree-full 7.3. Platba kreditnou kartou: 7.4. Dodatočné informácie o platbe: Celková splatná suma bude zahŕňať všetky náklady na základe súhrnu objednávky a potvrdzovacieho listu. Faktúru nájdete v oddiele 7.5. vyššie, bude odoslaná vopred ako elektronická faktúra online. Pri dodávke skontrolujte zásielku a požiadajte o záznam o akýchkoľvek poškodeniach alebo chybách zistených na výrobkoch a zásielku neakceptujte. Nie sme schopní prijať následné sťažnosti bez protokolu. 7.5 Fakturácia Vo všetkých prípadoch budú objednávky zasielané e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke, ktorú vydá náš zmluvný partner, Octonull Kft, fakturačný systém Billingo. Viac informácií o fakturačnom systéme nájdete na stránke billingo.hu.

8. Záruka

Naša spoločnosť nie je poisťovňou, preto nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené neobvyklým správaním zvierat. Zaručujeme iba správnu funkciu zariadenia: 120 decibelov pri 3 kHz.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na fyzické osoby konajúce mimo svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, používajú a prijímajú obchodnú komunikáciu v súvislosti s tovarom (ďalej len „spotrebiteľ“). 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nariadenia vlády (nariadenie) (právo na vrátenie výrobku, záruka vrátenia tovaru) pri nakupovaní online. Právo na odstúpenie od zmluvy sa môže uplatniť bez odôvodnenia (samostatné vysvetlenie) V prípade zmluvy o predaji výrobku má spotrebiteľ právo na: 1. výrobok, 2. posledný produkt dodaný v prípade viacerých výrobkov, 4. ak sa má produkt dodávať pravidelne v stanovenej lehote, vypovedať zmluvu bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa prijatia prvej služby spotrebiteľom alebo treťou stranou, inou ako je dopravca určený dopravcom. Spotrebitelia majú právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj medzi dňom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia výrobku. Akékoľvek znehodnotenie alebo nesprávne použitie výrobku znáša spotrebiteľ. 9.1. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí do internetového obchodu zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť (napr. Poštou, telefonicky alebo elektronickou poštou). Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, ak svoje oznámenie o odstúpení odošle do internetového obchodu pred 14. dňom po objednávke. Spotrebiteľ nesie dôkazné bremeno, že uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami uvedenými v bode 10. 9.1.1. Zrieknutie sa zodpovednosti – Vyplnenie a vzorka Od používateľa sa nevyžaduje, aby použil vzorový dokument. Môžete si vybrať iný formát. Dôležité je, že vo vyhlásenom vyhlásení by sa mal uviesť kupujúci (potrebný na splnenie povinností internetového obchodu), dátum nákupu a identifikovateľný produkt. Č. 45/2014. Príloha II k nariadeniu vlády č. (II. 26.) obsahuje vzorové vyhlásenie: (Vyplniť a vrátiť sa iba v prípade odstúpenia / zrušenia zmluvy) 1 Do: Ja podpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie / ukončenie. / naše práva týkajúce sa zmluvy o predaji alebo poskytovaní týchto produktov: 2 Dátum zmluvy / dátumu prijatia: 3 Meno spotrebiteľa (ov): Adresa spotrebiteľa (ov): Podpis spotrebiteľa (ov) (iba na papieri) v prípade vyhlásenia) V: 1. Tu sa vyžaduje obchodné meno, poštová adresa a, ak je k dispozícii, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa spoločnosti. 2 Tu je potrebné uviesť produkt alebo službu, ktorá je predmetom zmluvy. 3 Príslušná známka “Zdroj: Vnútroštátna legislatíva

10. Správa údajov

Prevádzkovateľ zachováva dôvernosť osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom internetového obchodu, a neposkytuje ich žiadnej tretej strane, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na doručenie objednávky alebo fakturáciu. Počas konania začínajúceho objednávkou CXII. Ustanovenia zákona I zákona majú prednosť, politika ochrany súkromia poskytovateľa služieb pripravená v súlade s nariadením GDPR je k dispozícii na webovej stránke.

11. Ostatné ustanovenia

V záležitostiach neupravených týmito všeobecnými podmienkami, občianskym zákonníkom (zákon V z roku 2013), v prípade spotrebiteľských zmlúv, ustanoveniami oddielu 45/2014. ustanovenia nariadenia vlády.

12. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa internetového obchodu, kontaktujte nás na jednom z kontaktných údajov internetového obchodu:

– E-mail: sk.catalase [at] gmail.com

– telefón: 3670-526-2699